Концерт на мултикултурноста во Вршац

0
481

Благодарејќи на прачка група”Исток десет” од Вршац ,на 16. декември во Културниот центар во Вршац е организиран концерт на мултикултуларноста со повеќејазична програма. Со поезија и музичка изведба беше застапен и македонски јазик.