Прослава на Свети Никола за најмладите во МПЦ „Свети Јоаким Осоговски“ во Пула

0
197

МПЦО „Св. Јоаким Осоговски“ Пула, Совет на македонското национално малцинство на град Пула и Истриан округ и МКД  „Св. Кирил и Методиј“ Пула, 19.12.2021 Свети Никола