Во Врање предавање по македонски јазик на раководителот на Катедрата по македонски јазик на УКИМ

0
277

ПРЕДАВАЊЕ на 27.12.во 18.оо ч. со завршен коктел на 2021.год.
Професорка . д-р Кристина Николовска
раководител на Катедрата за македонска книжевност
и јужнословенски книжевности
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ќе одржи предавање на
Тема :,,Конески 100 години –мост меѓу културите,,

Настапот ќе го води Евдокија Митић Станковиќ во придружба на владините студенти Симона Велинов и Јована Павловиќ
Почитувани членови бидете со нас покажетеја лојаноста на нашето здружение.
Председател на ЗГМНЗ,,Гоце Делчев ,,Пчињски округ-Врање
Пецо Ристески