„Живот во капка роса“, изложба на Весна Атанасовска од Пула

0
343