Во МПЦ „Свети Климент Охридски“ во Торонт започна наставата по македонски јазик

0
25
Училиштето по македонски јазик при црквата Св.Климент Охридски денес започна со своите неделни часови учејкји ја буквата “А”, првата во македонската азбука.
Доколку сте заинтересирани вашето дете да го запишете во училиштето контактирајте ја секретарката на црквата на телефон 416-421-7451