Македонски јазик за деца секоја недела од 11.00 – 12.00 часот во Друштвото Гоце Делчев од Гетеборг – Шведска

0
233

MF Goce Delcev – Gothenburg, Sweden