МПЦ „Свети Недела“ организира традиционален Базар

0
252
Женската секција при црквата “Св. Недела” ве поканува на редовниот Базар што се оддржува секоја година во Недела на 21 Ноември 2021, веднаш после Богослужбата во 12ч.
~Сите сте добредојдени, за повеќе информации јавете се на претседателката на женската секција Милица Попоски 905/837-2117
~The women’s section of the church “St. Sunday” invites you to the regular Bazaar which is held every year on Sunday, November 21, 2021, immediately after the Holy Liturgy at 12 o’clock.
~You are all welcome, for more information call the president of the women’s section Milica Poposki 905 / 837-2117