Емисија посветена на Зографски

0
20
Меѓу зографите сликари што имаат голем придонес во развојот на македонската култура е и Ѓорѓи Зографски. Тој кон крајот на 19 и почетокот на 20 век заедно со Димитар Андонов Папрадишки го прават историскиот пресврт од религиозно сликарство во сликање со профани теми.
По повод 150 години од раѓањето на Ѓорѓи Зографски, Сања Зографска, зборува за животниот и творечки пат на нејзиниот дедо.
https://www.sbs.com.au/language/macedonian/audio/with-his-art-gjorgji-zografski-helped-us-to-be-better-people?fbclid=IwAR1DIw8dZ9HB7ZYacBjCvkJPaCBjJ30IhrZ8u0Jz3NQMfXeJSb0tVr2fvLU