Емисија посветена на Зографски

0
331
Меѓу зографите сликари што имаат голем придонес во развојот на македонската култура е и Ѓорѓи Зографски. Тој кон крајот на 19 и почетокот на 20 век заедно со Димитар Андонов Папрадишки го прават историскиот пресврт од религиозно сликарство во сликање со профани теми.
По повод 150 години од раѓањето на Ѓорѓи Зографски, Сања Зографска, зборува за животниот и творечки пат на нејзиниот дедо.
https://www.sbs.com.au/language/macedonian/audio/with-his-art-gjorgji-zografski-helped-us-to-be-better-people?fbclid=IwAR1DIw8dZ9HB7ZYacBjCvkJPaCBjJ30IhrZ8u0Jz3NQMfXeJSb0tVr2fvLU