МПЦ „Свети Илија“ од Мисисага со благодарност за посветената работа на Трифко Георгиевски

0
259