Во Задар одржано предавање за македонското нематеријално културно наследство

0
90
Интересна презентација за нематеријалното културно наследство на Македонија под заштита на УНЕСКО се одржа во Градската библиотека на Задар. Универзитетска библиотека Штип.
Предавач беше др. Сц. Сц. Зоран Малинов од Штип и д-р Зоран Костовски, промотор и директор на вообичаеното одделение на библиотеката „ГОЦЕ ДЕЛЦЕВ“ Штип.. .
Почитувани гости беа пречекани и претставени од г-дин Марјан Билосниќ.. .
Гужвите се исто колку што дозволуваат корона регулативите..
Ова беше едукативно и пријатно предавање за култура кое не ни е ниту далеку, ниту целосно непознато бидејќи во Задар активно работи МКД „БИЛЈАНА“, која веќе неколку години многу успешно ја води г-ѓа Мирјана Мајиќ,
еден поет..