Македонска Православна Црква Свети Никола – Перт, Западна Австралија

0
402

ПРОСЛАВА ПО ПОВОД ПРАЗНИКОТ СВ. ДИМИТРИЈ СОЛУНСКИ – МИТРОВДЕН

ПОЧИТУВАНИ ВЕРНИЦИ

Во чест на Св. Димитриј Солунски – Митровден, Женската секција “Вера, Надеж и Љубов” при Македонската Православна Црковна Општина “Свети Никола”, на 69 Ангове Ст, Норт Перт, во недела, на 7ми ноември 2021 година, во дворот на Црквата ќе организира македонска скара и домашни специјалитети припремени од рацете на нашите вредни домаќинки и домаќини.
Сите средства собрани од оваа акција ќе бидат наменети за опремување на новата Црква.
Драги верници. Повелете на скара и домашни специјалитети. Со вашето доаѓање ја помагате изградбата на Црквата и се вградување во ова благородно дело.

Ве молиме споделете.
+++++++++++++++++++++++

DEAR BELIEVERS.

In honor of St. Dimitrij Solunski – Mitrovden, The Women’s Section “Faith, Hope and Love” at the Macedonian Orthodox Church Community “St. Nikola” at 69 Angove St, North Perth, on Sunday, November 7, 2021, in the churchyard will organize a Macedonian barbecue and home-made specialties prepared by our valuable housewives.
All funds raised from this will be used for the build of the new Church.
Welcome to the BBQ and home-made specialties. By your attendance, you will help the construction of the Church and will be incorporated in this noble work.