Македонско училиште Локарно – Швајцарија

0
285

Агенцијата за иселеништво континуирано ја помага наставата по македонски јазик во иселеништвото. Учениците и наставничката Ане Тимовска Митрева во Локарно, Швајцарија, го добија учебниот материјал за оваа учебна година. На наставничката Ane Timovska-Mitreva, вредните ученици и родителите им благодариме за заложбата да се чува, негува и учи македонскиот јазик далеку од дома