Активности на студентите Македонци на Мелбурн Универзитетот

0
253
Ги поздравувам младите македонски студенти во Мелбурн, Австралија.
Тие гордо ги понесуваат товарот и божјата привилегија да бидат чувари и носители на нашиот македонски етнички идентитет. Тие се НИЕ: Македонци во Австралија.
https://umsu.unimelb.edu.au/clubs/macedonian-student-society/?fbclid=IwAR2bbCyXlHyT_cg9LL2L3ulmmKSvsd3GPWUSgJSVN3AwBgYwoiQbeYuLca0