МКД „Свети Кирил и Методиј“ од Пула организира Фестивал на различностите на јазиците и говорите во Истра

0
264

Фестивал за јазична и говорна разновидност во Истра – Сличности и разлики со македонскиот 05.10.2021 ′′ Sv. Кирил и Методиј ′′ Пула