Училиштето по македонски јазик при МПЦ „Свети Климент Охридски“ започнува со настава

0
215

Училиштето по македонски јазик во Св. Климент Охридски ќе продолжи! Јавете се во црквата на 416-421-7451 за повеќе информации и да го регистрирате вашето дете.