Под друга шапка со Иванчо Талевски – Цртежот , односно ликовното изразување е филозофска активност

0
253