Учениците од Македонското етничко училиште „11 Октомври“ од Јагуна со изјави

0
195
Ние сме МАКЕДОНЦИ и читаме книги на МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК!
Браво за нашите ученици.