Недела на книгата 2021 во Јагуна

0
260
Недела на книгата 2021
Ние сме многу горди на нашите ученици кои читаат македонски книги.
Браво
Book Week 2021
We are so proud of our students. reading Macedonian books at home.