Филип Крстевски кој живее и работи во Сиднеј, Австралија фотографирал млада Месечина во првите неколку денови од оваа фаза

0
262
Филип Крстевски кој живее и работи во Сиднеј, Австралија  фотографирал млада Месечина во првите неколку денови од оваа фаза. Подолу се податоците за тоа како ја фотографирал и процесирал.
Сликана на 11.08 Сиднеј, Австралија
Телескоп SW ED80 600mm со ZWO ASI533MC PRO + UV/IR cut филтер.
Најдобрите 25% од 3800 фрејмови, процесирани во Autostakkert!3 и Pixinsight.