Почитувани родители!

0
300
Во тек е планирањето на наставата по мајчин (македонски) јазик. Учениците кои посетуваа настава не треба одново да се пријавуваат, но сите оние кои сакаат да учат мајчин јазик пожелно е што побрзо да се пријават.
Тоа би го олеснило планирањето, a и побрзо ќе започне наставата.
Можност за нова група постои во
Nya Skolan секако ако се исполни бројот на ново пријавени ученици.