Македонците во Албанија одбележуват 107-години од раѓањето на познатиот писател Стерјо Спасе големиот македонски писател

0
259

На 14 август 2021 година, во село Глобочени, општина Пустец, областа Мала Преспа, се одбележа 107 години од раѓањето на големиот македонски писател Стерјо Спасе. Присутни беа неговиот син Илинден Спасе и делегација на единствената македонска партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, МАЕИ, предводена од претседателот, Васил Стерјовски.