Во МПЦ „Свети Петар и Павле“ одбележан празникот Света Петка

0
273
Благословување и прекршување на празничниот леб, во чест на света Петка, подготвен од кумовите Благоја и Јованка Маркоски
За нови кумови беа избрани Горица Маркоска со семејството.
Нека им е честито и благословено! За многу години!
Blessing and breaking of the festal bread, in honor of St. Paraskeva, prepared by the Kumovi Blagoja i Jagoda Markoski.
New Kumovi became Gorica Markoska with the family.
Congratulations & God’s blessings! For many years!