Младите Македонци од САД благодарни на Агенцијата за иселеништво

0
83

Искрена благодарност до Агенција за иселеништво на Репубика Македонија за испорачаните пратки книги за нашите млади читатели!