Младите Македонци од САД благодарни на Агенцијата за иселеништво

0
247

Искрена благодарност до Агенција за иселеништво на Репубика Македонија за испорачаните пратки книги за нашите млади читатели!