Пријавување за настава по македонски јазик за 2021/22 година

0
273

Почитувани
Во тек е пријавување за настава по македонски јазик за 2021/22 година. Сите заинтересирани можат да ги пријават децата во своето училиште или на адресата на координаторот во пријавата. Можност за отворање нова група во било кој кантон ( германско јазично подрачје).
Пријавата можете да ја правземете и од линкот: