Православна Црква Свети Јован Крстител Геелонг

0
78

Денес го празнуваме нашиот Македонски Патриотски празник ИЛИНДЕН!! Во нашата Православна Црква Свети Јован Крстител Геелонг .

Напомош да биде за многу години да се СЛАВИ .