Награда за доживотен член – Драги Несторовски

0
260

Извештај од денешниот Генерален Митинг на Македонската Заедница(Општина) во Геелонг кои со голем успех и во голем број заврши митингот.

Еден од членовите кои беше награден за доживотен член е Драги Несторовски .