Македонската заедница од Џилонг со појаснување и упатство за Пописот во Австралија

0
326

Попис – Проверете дали ќе го пополните на овој начин за да се осигурате дека сите Македонци правилно се бројат