МАКЕДОНСКА БИЛИНГВАЛНА ПРОГРАМА

0
295

Lalor North Primary School

Учениците од 3/4 одделение организираат класна претстава на македонски јазик за нивниот годишен концерт во септември. Претставата се вика ′′ Болен принцеза Еве некои од нив ги практикуваат своите линии за време на далечинско учење.