Доделување на дипломи за завршена дополнителна настава по македонски јазик на децата од Аугсбург

0
13

Доделување на дипломи за завршена дополнителна настава по македонски јазик на децата од Аугсбург