Доделување на дипломи за завршена дополнителна настава по македонски јазик на децата од Аугсбург

0
426

Доделување на дипломи за завршена дополнителна настава по македонски јазик на децата од Аугсбург