Доделување на дипломи за завршена дополнителна настава по македонски јазик на децата од Аугсбург

0
488

Доделување на дипломи за завршена дополнителна настава по македонски јазик на децата од Аугсбург