Од посетата на здружението на македонци од Романија на промоцијата на новата веб – страна

0
181

Од посетата на Здружението на Македонци од Романија на промоцијата на новата Веб страна