Награди за КУД ,,Дримкол”

0
49

Награди за КУД ,,Дримкол” на Меѓународниот Фолклорен Фестивал во Велика Горица, Хрватска: за Сценски настап и за Техничка изведба