Заврши бекатонизацијата на 5 улици во населеното место Радуша

0
297

Монтирани се вкупно 2100 м2 бекатон плочки:

– Улица бр.1 – 500 m2

– Улица бр.2 – 450 m2

– Улица бр.3 – 350 m2

– Улица бр.4 – 250 m2

– Улица бр.5 – 350 m2

Продолжуваме да ја подобруваме патната инфраструктура во сите населени места во Општина Сарај.