Асфалтиран е патот до село Шипковица со должина од 3 км

0
443

Проектот е  поддржан од Јавното претпријатие за државни патишта и реализиран од ЈП „Македонија пат“!

Инвестирањето во патната инфраструктура е добра можност за економски развој и унапредување на планинскиот туризам.