Говорете македонски 07

0
525

Цело семејство носат наочари.

Цело семејство носат очила.

 

Го фати подрака и го воведе во кабинетот.

Го фати под рака и го воведе во кабинетот.

 

Никогаш не сум се одушевил од тој човек.

Никогаш не сум се одушевувал од тој човек.

 

Низ шумата чекореа тихо, придржувајќи се до патеките.

Низ шумата чекореа тивко, придржувајќи се до патеките.

 

Се свртев, се стрчав до лифтот и слегнав назад во подрумот.

Се свртев, се стрчав до лифтот и се симнав назад во подрумот.

 

Нема да се обрнуваме на муабетите додека не разбереме кои се тие луѓе.

Нема да обрнуваме внимание на муабетите додека не разбереме кои се тие луѓе.

 

Тажно ја заклати главата и погледна низ прозорот.

Тажно ја заниша главата и погледна низ прозорецот.

 

Додека чекореше низ паркот, почна да ја зглобува сликата за својата иднина.

Додека чекореше низ паркот, почна да ја склопува сликата за својата иднина.

 

Поминуваше седумте саатот и веќе паѓаше квечерина.

Поминуваше седум часот и квечерината веќе паѓаше.

 

Довде бевме дојдени пешки.

Дотука бевме дојдени пешки.

 

Од тогаш, пак се до сега, живееше сам.

Оттогаш, па сѐ до сега, живееше сам.

 

Во тој момент свати што точно ќе се деси.

Во тој момент сфати што точно ќе се случи.

 

Во пет од девете случаја, нашиот тим беше подобар од вашиот.

Во пет од деветте случаи, нашиот тим беше подобар од вашиот.

 

Надокрај, ја крена главата и погледна во бирото.

Конечно, ја крена главата и погледна во бирото.

 

Меѓутоа, прв пат се деси нешто што беше поинаку од се досега.

Меѓутоа, прв пат се случи нешто што беше поинаку од сѐ досега.

 

На една од средбите во кафиќот, скоро ќе се степаа.

На една од средбите кафулето, речиси ќе се степаа.

 

Долг се гледаа пред девојката да се заврти и замине.

Долг се гледаа пред девојката да се сврти и замине.

 

Застана пред зградата неодлучен дали да влезе внатре.

Застана пред зградата нерешителен дали да влезе внатре.

 

Најмногу од се станува збор за поверење.

Најмногу од сѐ станува збор за доверба.