Нагиб Фејзи

0
288

ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Нагиб Фејзи
Место на живеење
Roma, Italy, Europe
ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
Caseficio Cesarina
Адреса
Via Della Cesarina 212
00139 Rome, Italy
Телефон
+ 39 0641 400 685
E-mail
Cesarina2@mt.net.mk
Лице за контакт
Сопственик: Нагиб Фејзи
Дејност
Производство на млечни производи
Caseficio Cesarina е реномирана италијанска млекарница предводена од истакнатиот македонски иселеник Нагиб Фејзи. Имено, Господинот Нагиб Фејзи на самиот почеток бил вработен во млекарницата Caseficio Cesarina каде на своето работно место многу брзо напредувал. Во 1996 година Господинот Нагиб Фејзи се одлучува да ја откупи млекарницата Caseficio Cesarina. Млекарницата врши производство на висококвалитетни млечни производи кои се дистрибуираат низ цела Италија. Најистакнат производ на Caseficio Cesarina е сирењето Моцарела. Во склоп на млекарницата има и фарма со 400 грла крави.


Производството во млекарницата се одвива со современа и целосно автоматизирана опрема. Заради задоволување на стандардите и производство на квалитетни производи, во млекарницата целосно е имплементиран системот за квалитет во производството НАССР.
Caseficio Cesarina континуирано остварува неповратен успех.