Февруарско-мартовски двоброј на весникот ,,Македонија,,.

0
351

Февруарско-мартовски двоброј на весникот ,,Македонија,,.


Покрај редовните информации од македонската заедница во Канада, избор на вести од претходниот месец, видувања и анализи на нашите редовни соработници, во ова издание се навраќаме и на некои позабележителни настани од минатите години одржани во месеците февруари и март.

 www.macedonianewspaper.com/ (линк од весникот).