Агенција за иселеништво на Република Северна Македонија

0
960

 

Агенцијата за иселеништво се наоѓа во простории на адреса:

ул.Македонија бр. 19,
1000 Скопје

тел: + 389 2 3118 633

e-mail info@minisel.gov.mk