THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONKURSIN E ÇMIMIT STOJAN HRISTOV

0
204

THIRRJE PUBLIKE

Të nderuar!

Në pajtim me kompetencat për ndihmesën e zhvillimit kulturor të mërgimtarëve, nëpërmjet përfshirjes në Programin e Mbrëmjeve Strugane të Poezisë, Agjencia e Mërgatës për secilin vit e ndan çmimin “Stojan Hristov” për poetët mërgimtarë.

Për këtë qëllim, Ju lutemi që t’i njoftoni antarët e Organizatës tuaj, të cilët merren me shkrime të veprave letrare dhe që kanë të botuar libra, përmbledhje me poezi, le të paraqiten në Agjencinë e Mërgatës. Me librat që do të konkurojnë për pjesëmarrje do të vlerësohet nga ana e jurisë profesionale të Mbrëmejve Strugane të Poezisë, ndërsa shpërblimin në të holla do të ndan Agjencia e Mërgatës.

Në pajtim me Vendimin nga ana e komisionit të juries, çmimin “Stojan Hristov” i ndahet për librat e publikuar ndërmjet dy edicioneve të Mbrëmjeve Strugane të Poezisë.

Poetët e interesuar do të duhet dërgojnë veprat e tyre në Agjencinë e Mërgatës deri më datë 1 korrrik 2022 dhe atë në formë elektronike: info@minisel.gov.mk

dhe në formën e shtypur duhet të dorëzojnë në adresën vijuese:

Agjencia e Mërgatës

Rr. Maqedonia nr. 19

Shkup

Ju faleminderit për bashkëpunim

Drejtor,

Sllobodan Blliznakovski