ТHIRRJE PËR PARAQITJE NË MËSIMIN E GJUHËS SHQIPE NGA LARGËSIA NË ORGANIZIM TË AGJENCISË SË MËRGATËS!

0
701

Më 10 mars 2023, fillojnë orët e gjuhës shqipe për fëmijët e mërgimtarëve tanë që janë jashtë vendit.

Me të vetmin qëllim që t’i ndajmë në nivele të  cilët dëgjuesit do të ndjekin mësimin, Ju ftojmë të gjithë dëgjuesit e interesuar që të kyçen më datën10.03.2023, ditën e Premte, në ora 18.00 (sipas llogaritjes kohore në MAQ) në platformën:

http://meet.google.com/hpo-xyrt-tkm

Këtu do të përcaktojmë nivelet e njohjes së gjuhës, me që do të ndjekin përcaktimin e grupit fillestar dhe të avancuar edhe atë për grupin fillestar prej orës 18:00 dhe për grupin e avancuar prej orës18:45.