Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale

0
235

Billjana Kostova – Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale

E-mail: biljana@minisel.gov.mk

Tel. 075 217 205