Во Задар се одржуваат „XX Денови на македонската култура – Свети Трифун и Свети Валентин“

0
151
XX DENOVI NA MAKEDONSKATA KULTURA
„Св. Трифун & Св. Валентин“
XX ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА
„Св. Трифун и Св. Валентин“