Македонското здружение „Даме Груев“ од Стокхолм прославува 40 години од основањето

0
152

03 ФЕВРУАРИ 1983-03 ФЕВРУАРИ 2023
40 ГОДИНИ ДАМЕ ГРУЕВ СТОКХОЛМ
ЧЕСТИТ И ВЕКОВИТ ДА НИ Е ЈУБИЛЕЈОТ!