THIRRJE PËR KOLONIN ARTISTIKE

0
230

TË NDERUAR PIKTORË ARSTISTIK NGA MËRGATA, KOLONIA ARTISTIKE TË MËRGATËS DO TË MBAHET PREJ MË DATËN 12-17 QERSHOR 2023, NË KRUSHEVË. AKOMODIMI PËR PESË NETËT NË HOTEL, ME PASION TË PLOTË DHE MATRIALET PËR PIKTORIM DO TI MBULON AGJENCIA PËR EMIGRACION. GJATË KËTIJ QËNDRIMIT DUHET TË PUNON DY PIKTURA.

Paraqitjen në e-mailin info@minisel.gov.mk, personi për kontakt Dora Angellova