Mësimi i gjuhës shqipe në largësi

0
190

Të nderuar,

Orët mësimore në gjuhën shqipe do të mbahet sipas orarit si vijon:

E -premte -prej orës 18:00 fillon mesimi online në gjuhën shqipe sipas llogaritjes kohore në Maqedoninë e Veriut-niveli përparimtar-ushtrime për komunikim)

Orët mësimore do të mbahet në platformën GOOGLE MEET e linkut vijim, i cili është i vlefshëm për orët е ditës së premte:

https://meet.google.com/hpo-xyrt-tkm

Ju mirëpresim çdo të mire!