Започнува Меѓународниот фолклорен фестивал на танци и песни во Охрид

0
436

Започнува Меѓународниот фолклорен фестивал на танци и песни во Охрид, на кој  учество ќе земаат и македонски фолклорни друштва од Сплит, Качарево, Глогоњ, Вршац, Крајова и Белград, на:

22 јули 2022 со почеток во 20:00 часот во центарот на Охрид и    23 јули 2022 со почеток во 20:00 часот во Античкиот амфитеатар